Conceptes i definicionsLa molècula


En química, la molècula és la part més petita d'un element o compost pur que manté les propietats químiques i físiques característiques d'aquell element o compost. Una molècula està formada per dos o més àtoms units per una força d'origen elèctric que se li diu enllaç – hi ha substàncies que no estan formades per molècules, com per exemple les sals, els metalls o els gasos nobles-.
Teoria atòmica


  • a) La matèria és discontinua. Està formada per partícules independents anomenades àtoms.
  • b) Tots els àtoms d'un element són iquímicament guals entre si i diferents als àtoms d'un
altra element.
  • c) Els àtoms dels diferents elements s'uneixen entre ells en una relació númericament senzilla i formen els compostos. Aquesta associació d'àtoms rep el nom de molècula
>