Ajuts de Menjador Escolar - Curs 2008-09
BASES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR per necessitats socioeconòmiques per a alumnes d'educació obligatòria de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació, de la comarca del Garraf per al curs 2008-2009. (document en pdf)IMPRÈS DE SOL·LICITUD curs 2008-2009, per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador escolar
L'imprès, degudament emplenat i amb la documentació corresponent, es pot presentar al centre educatiu corresponent.
El termini de presentació va del 2 al 13 de juny de 2008.

Les llistes provisionals es penjaran als centres educatius corresponents el dia 1 de setembre. Hi haurà un període de reclamació del 8 fins el 19 de setembre (full de reclamació). Les llistes definitives es penjaran el 31 d'octubre de 2008.Per a més informació sobre aquestes beques i ajuts podeu adreçar-vos a: Àrea de Serveis Personals
Tel. 93 810 04 11
serveispersonals@ccgarraf.cat

Consell Comarcal del Garraf
Plaça Beatriu de Claramunt, 7
08800 Vilanova i la Geltrú