Departament de Matemàtiques

Criteris d'avaluació curs 08-09:criteri_mat_0809.pdf.pdf

Problemes i exercicis de primer d'E.S.O.

Exàmens:

Problemes i exercicis de segon d'E.S.O.


Problemes i exercicis de tercer d'E.S.O.

Exercicis: hoja1_sistemas.pdf
Exercicis Nadal'08: prob_geom_3_ESO.pdf

Problemes i exercicis de quart d'E.S.O.

Exercicis tema I: hoja1.pdf .
Exercicis tem II i III: ejer_17_oct.pdf
Teoria trigonometria: t_trigo_4ESO.pdfhoja2_trigo.pdfhoja2_trigo.pdfhoja2_trigo.pdf
Exercicis trigonometria: hoja1_trigo.pdf, sol_hoja1_trigo.pdf, hoja2_trigo.pdf, sol_hoja2_trigo.pdf
Teoria geometria: t_geoafin_4eso.pdf
Exercici: ejer_geo_28_mar.pdf, ejer_geo_plana.pdf
Exercicis funcions: ejer_8_maig_4eso.pdf, ejer_8_maig_4eso_sol.pdf
Presentació de les assignatures de Matemàtiques en el Batxillerat: Matesccss.ppt, MATEMÀTIQUES I.ppt
Exercicis estiu'09: exerc_estiu09.pdf nougira.gif

Batxillerat tecno-científic


Primer de batxillerat
Teoria: simbolos.pdf, complejos.pdf
Exercicis tema I:hoja1_bat1.pdf, hoja2_bat1.pdf, hoja2_complejos.pdf
Segon de batxillerat
Teoria: teoria_deri_1.pdf, graficas_2bat.pdf, fun_elementals.pdf
Exercicis tema I: hoja1_deri.pdf, hoja2_deri.pdf, hoja3_deri.pdf
Solucions tema I: solhoja1.pdf,sol_hoja2_deri.pdf, sol_hoja3_deri.pdf
Notes examen còniques. La hipèrbola i la paràbola (Ampliació de Màtemàtiques): NOTES_EXAMEN_CÒNIQUES_HIPÈRBOLA_PARÀBOLA.pdf
Correcció examen còniques. La hipèrbola i la paràbola (Ampliació de Matemàtiques): Correcció_examen_1.pdf, Correcció_examen_2.pdf,
Correcció_examen_3.pdf
BATXILLERAT SOCIALS

Primer de batxillerat
Segon de batxillerat
Exàmens de Selectivitat Matemàtiques Socials

Temari PAU Batxillerat Social

Correcció de l'examen de Programació lineal: correcció_1.pdf, correcció_2.pdf, correcció_3.pdf, correcció_4.pdf
Deures de derivades: exercicis_de_derivades.pdf
Problema amb derivades: Problema_derivada_funció_exponencial_2.pdfEstadística Estadistica 2n B: estadistica1_2.pdf , prob_combina.pdf , probabilidad_2B.pdf, vvaa_binomial.pdf,
Normal: teo_normal.pdf, prob_normal.pdf, ejem_cal_normal.pdf nougira.gif