RELIGIÓ

Els alumnes que opten per cursar Religió durant l'ESO segueixen un programa que es desenvolupa en el que anomenem CREDITS COMUNS.
A continuació, per cursos, mostrem el que es treballa en cadascun dels cursos per part d'aquest alumnat:

1r d'ESO (2 crèdits comuns)

Aquí es mostren els dossiers dels dos crèdits comuns de Religió Catòlica corresponents a 1r d'ESO.
Aquí es mostra el contingut conceptual de la programació dels dos crèdits de 1r d'ESO i els objectius terminals que assoleixen

2n d'ESO (1 crèdit comú)

Aquí es mostren els continguts de la programació del crèdit comú de Religió Catòlica de 2n d'ESO, així com els objectius que pretenen aconseguir

3r d'ESO (1 crèdit comú)

Aquí es mostra el contingut conceptual de la programació dels dos crèdits de 3r d'ESO, i els objectius terminals marcats

4t d'ESO (1 crèdit comú)

Aquí es mostren els continguts de la programació del crèdit comú de Religió Catòlica de 4t d'ESO, així com els objectius que pretenen aconseguir

Crèdits variables.-

A més dels crèdits comuns que segueixen els alumnes matriculats a Religió, qualsevol alumne del centre pot optar al seguiment del que anomenem CREDITS VARIABLES DE L'ÀREA DE RELIGIÓ. Alguns d'aquests crèdits són:

Festes i art cristià a Catalunya

Aquest és un crèdit que s'ofereix a 1r i/o 2n d'ESO. Podeu veure la programació i la part del dossier relativa a algunes de les festes tradicionals catalanes

Personatges bíblics

Aquí es mostra part del material amb què es treballa el crèdit variable "Personatges bíblics"

Introducció audiovisual al món de la religió

Aquí es mostra el contingut teòric i el material amb què es treballarà en aquest nou crèdit variable


1r de BATXILLERAT

Part dels continguts desenvolupats a classe de Religió a 1r de batxillerat

2n de BATXILLERAT

Comentaris d'iconografia religiosa que serveixen de model per a fer el primer treball que es demana als alumnes de Simbologia Religiosa de 2n de batxillerat
Treballs dels alumnes de 2n de batxillerat de Simbologia Religiosa. Iconografia il·lustrativa d'una lectura evangèlica d'un diumenge de cada mes
Comentaris de l'alumne Victor de Pablo a algunes representacions al·legòriques de les principals festes religioses de l'any


ACTIVITATS RELACIONADES

  • El gegant de l'Institut: Sant Cristòfol. Vegeu imatges
  • El pessebre de l'Institut. Vegeu imatges
  • La festa de Corpus. Imatges del 2007.Disseny