ACTIVITATS ESTIU 2016

Observacions

-Activitats a realitzar a partir dels continguts del llibre de text.
-Cal realitzar les activitats, escrivint-les a mà i presentar-les totes en forma de dossier.
-Als alumnes que presentin les activitats abans esmentades en les proves de recuperació de setembre, els seran tingudes en compte a l’hora d’avaluar-los, amb un 25% de la nota.


1r ESO
Recuperació2n ESO


Recuperació

Cal estudiar els temes a traves del document de sota de pissarra activa:


Realitzar le següents fitxes de reforç3r ESO

Reforç


Ampliació(pissarra activa (per pasar pàg amb la fletxa que indica la dreta; per sortir cliqueu "escape")4t ESO

Recuperació

Ampliació