Guia d'edició d'espais wiki

 • Per poder crear o editar pàgines dins d'aquest espai prèviament hauràs de demanar una invitació al seu coordinador: Vicenç Martínez
 • A l'espai Curs wiki hi trobareu explicacions més detallades i completes sobre la utilització dels espais wiki.
 • A la seva pàgina d' enllaços hi ha una sèrie de tutorials molt complets per aprendre a usar wikispaces.
 • A l'espai Exemples hi trobaràs exemples avançats de complements que es poden utilitzar en wikispaces.

Crear un nou espai wiki

Un espai wiki nou té una adreça diferent. El seu aspecte i el tipus el pots triar tu com a creador.
 • Per crear l'espai has d'anar a la pàgina general de wikispaces (logo de wikispaces a la cantonada superior dreta)
 • Fes clic a "make new space" part superior menú de l'esquerra. Si el teu espai està dedicat a l'ensenyament no universitari pots demanar un espai en condicions especials (sense publicitat) anant directament a l'adreça següent: http://www.wikispaces.com/site/for/teachers100K
 • A la finestra que se t'obre escriu el nom que vols que tingui, que serà també la seva adreça del tipus nom.wikispaces.com.
 • Selecciona el tipus d'espai que vols (més endavant podràs canviar el tipus) entre "públic" on tothom pot editar o "protegit" (Protected) on només poden editar els membres autoritzats pel creador.
 • Sí és un espai dedicat a l'ensenyament marca on diu "I certify this space will be used for K-12 education."Crear una nova pàgina dins d'un espai wiki

 • Fes clic a "New Page" al menu inferior de l'esquerra.
 • A la finestra que se t'obrirà escriu el nom que li vols donar i prem el botó "Create"
 • En la pàgina en blanc que se t'obre, escriu o afegeix els arxius que vulguis.
 • Fes clic al Botó "Save" per guardar la pàgina que has creat.Crear un vincle a una altra pàgina

hyperlink.gif
 • Obre la pàgina on vols crear un enllaç i fes clic al botó "Edit this page".
 • Selecciona la paraula que vols que actuï d'enllaç .
 • Fes clic en el botó de la barra d'edició superior que serveix per afegir un link.
 • A la finestra que se t'obre selecciona "External Link" i escriu l'adreça de la pàgina a la qual vols enllaçar a la finestra inferior. Fes clic al botó OK.
 • Fes clic en el botó "Save" de la pàgina per guardar els canvis.
(una manera ràpida d'incloure un enllaç és escriure directament l'adreça completa i precedida de "http:/ /" al lloc on vols que aparegui.)Incloure un vincle a la pàgina en el menú de navegació de l'esquerra

hyperlink.gif
 • Fes clic al botó "Edit Navegation" que es troba a sota del menú superior de l'esquerra
 • A la pàgina que se t'obre tecleja el nom en el lloc del menú que vols que aparegui (si és un departament utilitza l'ordre alfabètic)
 • Selecciona el nom amb el ratolí i fes clic en el botó de la barra d'edició superior que serveix per afegir un link.
 • A la finestra que se t'obre fes clic a la pestanya de "Page name" i busca el nom de la pàgina que havies creat. Selecciona-la i fes clic al botó OK
 • Fes clic en el botó "Save" de la pàgina per guardar els canvis i sortir d'ellaEditar una pàgina

 • Obre la pàgina que vols editar i fes clic al botó "Edit this page"
 • Fes els canvis que vulguis
 • Guarda-la amb el botó "Save"Insertar una imatge o un arxiu

image.gif
 • Obre la pàgina on vols insertar la imatge o arxiu (que pot ser qualsevol tipus: des d'un arxiu de word fins a un d'audio tipus mp3) i fes clic al botó "Edit this page"
 • Situa el cursor en el lloc on vols insertar la imatge o fitxer.
 • Clica al botó de la barra d'edició que representa l'imatge d'un arbre
 • A la finestra que se t'obrirà fes clic al botó "Navega" per buscar l'arxiu que vols utilitzar al teu ordinador. (Procura que el nom del fitxer no contingui accents, apòstrofs ni "eñes", Wikispaces no els admet.) Quan el trobis fes clic a "Obre" i després a "Upload file". D'aquesta manera el fitxer es pujarà al servidor de l'espai wiki. (Tingues en compte que no és convenient pujar fitxers molt "pesats". Procura per tant comprimir i reduir la mida de les imatges prèviament a la descàrrega. Una imatge gran hauria d'ocupar màxim uns 100 K.)
 • Una vegada pujat el fitxer el veuràs en la part superior de la finestra emergent. (Si no es troba a la primera pàgina fes clic als números que indiquen les pàgines següents. El trobaràs arxivat per ordre alfabètic) Quan el vegis fes doble clic sobre la icona que representa el fitxer i tot seguit apareixerà a la pàgina on el vols insertar en forma d'una imatge o bé d'un vincle si el que has baixat no és un fitxer d'imatge. Tanca la finestra emergent.
 • Si vols, pots modificar el tamany i la posició de la imatge amb els controls que apareixeran si fas clic a sobre d'ella.
 • Guarda la pàgina amb el botó "Save"Insertar una imatge d'una altra web

image.gif
 • Situa't a la pàgina web on és la imatge que vols insertar, fes clic amb el botó dret a sobre de la imatge i al menú que apareix clica "Copia la ubicació de la imatge"
 • Obre la pàgina on vols insertar la imatge i fes clic al botó "Edit this page"
 • Situa el cursor en el lloc on vols insertar la imatge o fitxer.
 • Clica al botó de la barra d'edició que representa l'imatge d'un arbre
 • A la finestra emergent a la part inferior fes clic amb el botó dret a la finestra a sota de "External Image Url" i clica "enganxa". Ara t'haurà aparegut escrita l'adreça de la imatge que prèviament havies copiat.
 • Fes clic a "Load Image". T'apareixerà la imatge petita a la finestra emergent.
 • Fes doble clic a la imatge petita de la finestra. T'apareixerà la imatge a la pàgina.
 • Si vols, pots modificar el tamany i la posició de la imatge amb els controls que apareixeran si fas clic a sobre d'ella.
 • Guarda la pàgina amb el botó "Save"Crear un índex (table of contents)


[[toc]]
 • Tots els títols que hagis definit prèviament com a "headings" amb l'eina d'edició d'encapçalaments quedaran automàticament indexats i enllaçats. L'índex apareix automàticament alineat a la dreta al lloc on escrius el codi, normalment al començament de la pàgina.